Menu Zavrieť

Úvodné školenie rozhodcov pre pravidlá JJIF – ne-waza

Dňa 26.5.2019 sa uskutočnilo úvodné školenie rozhodcov ne-waza (pravidlá JJIF). Školenie viedol certifikovaný rozhodca JJIF z Poľska Bartek Kulczycki. Školenie bolo zamerané najmä rozdiely medzi IBJJF a JJIF, bodovanie techník, zakázené techniky a tiež na signalizáciu a komunikáciu hlavného rozhodcu s rozhodcami a časomeračmi pri bodovacích stolíkoch. Na záver školenie si účastníci školenia vyskúšali rozhodovanie na tréningových zápasoch detí. Toto úvodné školenie bolo začiatkom ďalšej spolupráce SZBJJaG s JJIF a budovania vlastnej rozhodcovskej základne na SR, aby sme v budúcnosti nemuseli rozhodcov zabezpečovať zo zahraničia. Zámerom Zväzu je aby mal každý členský klub vyškoleného minimálne jedného rozhodcu.

Úvodného školenia sa zúčastnili:

  • Za SAI CLUB Martin: Miroslav Ševčík, Michal Mlynček, Jozef Levčík, Lukáš Nagy, Michal Keveš
  • Za Laugarício ju-jitsu club Trenčín: Peter Svat
  • Za Fight Gym ZH: Peter Stročínsky, Lukáš Štefanec
  • Za Rio de Hron: Andrej Tončík
  • Za Progressive Gym MT: David Szimanský