Menu Zavrieť

O zväze

Slovenský zväz športového ju-jitsu začal písať svoju históriu v roku 2012. V tých časoch sa brazílske ju – jitsu na Slovensku veľmi dynamicky rozvíjalo. Aj založené občianske združenie malo vtedy názov: Slovenský zväz brazílskeho ju-jitsu a grapplingu. Vytvorený Zväz mal za úlohu zjednotiť kluby, ktoré sa primárne venovali BJJ, pomáhať organizovať turnaje, organizovať semináre so zahraničnými inštruktormi a reprezentovať slovenské BJJ navonok.

Slovenský Zväz brazílskeho ju-jitsu a grapplingu pomáhal organizovať množstvo turnajov v BJJ, ale jeho činnosť smerom navonok k medzinárodným organizáciam a prípadná tvorba reprezentácie nebola možná z nasledovných dôvodov:

  • BJJ ani grappling nie sú uznanými športami na SR
  • Pre BJJ a grappling neexistuje združujúca celosvetová organizácia spolupracujúca so MOV, prípadne bola zaregistrovaná organizácii GAISF

Z nasledujúcich dôvodov bola nutná čiastočná reorganizácia zväzu. Výhodou bolo že „ju-jitsu“ patrí na Slovensku medzi uznané športy. Ďalšou pozitívnou informáciou je, že v oblasti ju-jitsu existuje medzinárodná organizácia zaregistrovaná v GAISF (predtým Sportaccord) – a to je JJIF – Ju-Jitsu International Federation. Súťaže a spôsob zápasenia na ich sú takmer totožné ako pri zápasoch BJJ alebo grapplingu. Rozdielom je to, že na turnajoch NE-WAZA sa súťažiaci nedelia podľa opaskov alebo skúseností (ako je to IBJJF a ďalších medzinárodných organizáciách NAGA, ADCC), ale len podľa veku a váhy. A tiež sú drobné rozdiely v dovolených technikách.

Organizácia JJIF organizuje množstvo súťaží, ale na mnoho z nich sme nemohli vyslať reprezentačný team pretože sme neboli členom. Vtedajšia absencia národného športového zväzu spôsobila, že sme sa nemohli zúčastňovať kvalifikačných turnajov ju-jitsu na Svetové hry, ktoré sú olympiádou neolympijských športov a množstvo iných podujatí organizovaných JJIF.

Dva roky náročnej práce, od spracovania dokumentov, napĺňanie informačného systému športu, vytvárania štruktúr, splnenie zákonných požiadaviek a začlenenie sa do medzinárodnej organizácie prinieslo výsledok! Od 27.6.2022 je Slovenský Zväz športového ju-jitsu uznaný za Národný športový zväz. Týmto sa nám otvorila cesta reprezentovať Slovensko na vrcholných podujatiach v oblasti ju-jitsu v organizácii JJIF!

V súčasnosti okrem stálych členov prebieha komunikácia s ďalšími potencionálnymi členmi Zväzu. Vytvárajú sa nové štruktúry vo Zväze, školia sa rozhodcovia a tréneri aby sme spĺňali všetky kritéria v oblasti športu a mali vyškolených vlastných odborníkov.

Ďalším pozitívom je garantovaná štátna podpora. Túto podporu uvítajú najmä kluby lebo doterajšia podpora športu ju-jitsu bola nulová. JU-JITSU je veľmi populárny a rozšírený šport a cítime veľké zadosťučinenie, že sa nám podarilo vybojovať preň štátom uznaný Národný športový zväz. Najlepší zápasníci budú môcť reprezentovať SR na medzinárodných podujatiach pod hlavičkou reprezentácie SR. Bude im umožnené štartovať na významných podujatiach ako sú Majstrovstvá sveta, Svetové hry a podobne, kde podmienkou účasti je vytvorenie reprezentácie a byť začlenený do medzinárodnej organizácie JJIF.

Určite nie všetci zápasníci majú záujem zúčastňovať sa len podujatí JJIF alebo našich podujatí na SR. Mnoho zápasníkov uprednostňuje IBJJF, niektorí NAGA a pod. V NO GI sa veľkej obľube teší ADCC, prípadne submission only. Každý si môže vybrať cestu akú chce. Slovenský zväz športového ju-jitsu je otvorený všetkým záujemcom o členstvo ak splnia podmienky stanovené najvyššími orgánmi Zväzu.

 

Dokumenty