Menu Zavrieť

Orgány zväzu

Orgány zväz: Valné zhromaždenie – Kolektívní členovia

Predseda: Bc. Miroslav Ševčík zvolený členmi Predsedníctva 25.3.2023 na funkčné obdobie do 24.3.2028
Predsedníctvo: Miroslav Ševčík, Jaromír Mitterpach, Michal Mlynček, Michal Kuča
Členovia Predsedníctva boli zvolení VZ 25.3.2023 na funkčné obdobie do 24.3.2028

 

Bc. Miroslav Ševčík
Predseda

E-mail: predseda@szsjj.sk
Telefón: +421 915 879 583

Jaromír Miterpach
Člen predsedníctva

E-mail: jarmit78@gmail.com
Telefón: +421 907 357 778

Michal Mlynček
Člen predsedníctva

E-mail: michal.mlyncek@gmail.com
Telefón: +421 903 387 433

Michal Kuča
Člen predsedníctva

E-mail: michalkuca22@gmail.com
Telefón: +421 907 122 350

Michal Keveš
Sekretariát

E-mail: sekretariat@szsjj.sk
Telefón: +421 911 497 024