Menu Zavrieť

Orgány zväzu

Orgány zväz: Valné zhromaždenie – Kolektívní členovia

Predseda: Bc. Miroslav Ševčík zvolený členmi Predsedníctva 5.2.2019 na obdobie 4 rokov – Zápisnica
Predsedníctvo: Miroslav Ševčík, Jaromír Mitterpach, Peter Svat, Peter Stročínsky
Členovia Predsedníctva boli zvolení VZ 5.2.2019 na obdobie 4 rokov – Zápisnica

 

Bc. Miroslav Ševčík
Predseda

E-mail: predseda@szsjj.sk
Telefón: +421 915 879 583

Jaromír Miterpach
Podpredseda

E-mail: podpredseda@szsjj.sk
Telefón: +421 907 357 778

Peter Stročínsky
Člen predsedníctva

E-mail:
Telefón: +421 903 429 044

Mgr. Peter Svat
Člen predstavenstva

E-mail:
Telefón: +421 905 546 458

Michal Keveš
Sekretariát

E-mail: sekretariat@szsjj.sk
Telefón: +421 911 497 024