Menu Zavrieť

Rozhodcovské školenie

Posledný prázdninový víkend sa v Martine uskutočnilo školenie pre rozhodcov so zameraním na pravidlá JJIF – newaza. Školenie viedol certifikovaný rozhodca JJIF Bartek Kulczicky a zúčastnili sa ho rozhodcovia ktorí už prešli praxou a rozhodovali ligové zápasy v sezóne 2021/2022 a tiež noví záujemcovia. Zámerom SZŠJJ je aby každý člen Zväzu mal jednak certifikovaného trénera ju-jitsu, ale aj certifikovaného rozhodcu.

Rozhodcovia, ktorí už mali splnenú povinnú prax v rozhodovaní, obdržali na záver školenia certifikát oprávňujúci rozhodovať zápasy ju-jitsu na domácich podujatiach. Konkrétne sú to:

  • Peter Svat
  • Michal Mlynček
  • Slávka Holubjaková
  • Šimon Klein
  • Jozef Levčík
  • Miroslav Ševčík

Ostatní účastníci majú teraz povinnosť absolvovať prax – rozhodovanie pod dozorom – na podujatiach SNWL. Ak si túto prax splnia do 6 mesiacov od absolvovania školenia bude im vydaný oficiálny certifikát rozhodcu SZŠJJ: úroveň-B.