Menu Zavrieť

Prvé oficiálne školenie trénerov ju-jitsu na Slovensku

27.6.2022 sa Slovenský zväz športového ju-jitsu stal Národným športovým zväzom. Zúročili sa tak dva roky tvrdej práce a množstvo vynaloženého času a tiež finančných prostriedkov na splnenie všetkých podmienok. Získať štatút  Národný športový zväz nás stavia do pozície najvyššej autority v športe ju-jitsu na Slovensku ale tiež nám pribudlo neskutočne veľa povinností. Okrem prípravy oficiálnej reprezentácie, organizovanie súťaži, starostlivosti o talentovú mládež, povinné zverejňovanie a podobne, je veľmi dôležité aj vzdelávanie, ktoré môžeme rozdeliť do troch základných častí:

  • vzdelávanie a preškoľovanie rozhodcov
  • vzdelávanie trénerov
  • antidoping

Ku všetkým týmto kategóriám budeme na stránke postupne zverejňovať všetky potrebné vzdelávacie materiály. V auguste prebehlo školenie rozhodcov a následne na to v septembri sme mali naplánované školenie trénerov ju-jitsu 1. kvalifikačného stupňa. Na rozdiel od školenie rozhodcov je získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe oveľa náročnejšie.

Systém vzdelávania je určený zákonom o športe a tiež vyhláškou 110/2016 ktorej ustanovenie musí NŠZ dodržať. Bolo nutné v súlade so zákonnými normami vypracovať metodiku vzdelávania, uzatvoriť zmluvy s vysokou školou, osloviť kvalifikovaných lektorov oprávnených vykonávať vzdelávaciu činnosť v stanovených oboroch a tiež naplánovať termín školenia.

Nakoniec sa v septembri všetko podarilo. Najskôr prebehla všeobecná časť školenia – tá je pre všetky športy rovnaká a musí ju vykonávať vysoká škola športového zamerania. Účastníci školenia absolvovali online prednášky v termíne 9.9. – 11.9. 2022 a na záver museli absolvovať test. Okrem jedného účastníka sa to všetkým úspešne podarilo.

Druhá, (špecializovaná) časť školenia je už v réžii Zväzu. Termín bol naplánovaný na 23.9 – 25.9.2022 a školenie sa uskutočnilo v SAI Centre v Martin. Prednášky boli z nasledovných okruhov:

  • zákon o športe
  • antidoping
  • prvá pomoc pri bojových športoch
  • pravidlá JJIF a SZSJJ
  • história a vznik ju-jitsu, významné osobnosti
  • základné techniky – metodika tréningu základných techník

Nakoľko ju-jitsu doteraz nemalo na SR certifikovaného trénera bolo potrebné zaangažovať trénera z príbuzného športu. SZŠJJ preto oslovil certifikovaného trénera zápasenia s 5. kvalifikačným stupňom – Mgr. Leoša Drmolu.

Špecializovaná časť školenie bola ukončená praktickým vedením tréningovej jednotky a tiež testom z pravidiel.

Absolventi, ktorí úspešne absolvovali všeobecnú aj špecializovanú časť získali osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe ju-jitsu – Tréner 1. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou ju-jitsu.

V Martine 1.10. 2022 Miroslav Ševčík