Menu Zavrieť

Preškolenie rozhodcov JJIF

Dňa 6.11.2021 uskutočnilo školenie pre rozhodcov so zameraním na pravidlá JJIF – newaza. Tieto pravidlá prešli zmenou a preto sa okrem základov pravidel, preberali aj konkrétne zmeny ku ktorým došlo. Po prebratí pravidel nasledovala časť zameraná na riešenie nejasných situácii v zápasoch a účastníci školenia mali možnosť klásť otázky k nejasnostiam z pravidiel, resp., navodzovať a riešiť situácie, ktoré mali možnosť vidieť v zápasoch a neboli im jasné.

Na záver škoelenia si mali možnosť všetci vyskúšať bodovanie v zápasoch.

Školenie prebehlo v Martine – SAI CENTRUM a viedol ho poľský rozhodca (certifikovaný JJIF) Bartek Kulczycki. Školenia sa zúčastnili zástupcovia klubov: SAI club Martin, Laugarício ju-jitsu klub, Bojové športy Žiar n. Hronom, Klub Jiu-jitsu Žiar n. Hronom, Dracula GYM Banská Bystrica.

Miroslav Ševčík