Menu Zavrieť

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2024

Vážení členovia Slovenského zväzu športového ju-jitsu

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na Valné zhromaždenie SZŠJJ, ktoré sa uskutoční v sobotu v 13.4.2024 o 15:00 hod. v SAI CENTRUM, ul. Československej armády 5524/26, Martin.

Schválený program zasadnutia VZ 2024

Budeme veľmi radi ak sa uvedeného VZ zhromaždenia zúčastníte, prípadne vyšlete splnomocnenú osobu na zastupovanie Vášho klubu na VZ.

S pozdravom,

Miroslav Ševčík