Menu Zavrieť

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2023

Vážení členovia Slovenského zväzu športového ju-jitsu

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na Valné zhromaždenie SZŠJJ ktoré sa uskutoční v sobotu v 25.3.2023 o 18:00 hod. v Športovom centre Diaková. Súčasťou VZ budú okrem iného aj:

  • voľba Predsedu
  • voľba členov Predsedníctva

Presný program VZ bude zverejnený najneskôr 17.3.2023.

Budeme veľmi radi ak sa uvedeného VZ zhromaždenia zúčastníte, prípadne vyšlete splnomocnenú osobu na zastupovanie Vášho klubu na VZ.

S pozdravom,

Miroslav Ševčík