Menu Zavrieť

Druhé školenie trénerov JU-JITSU

V poradí druhého školenia trénerov ju-jitsu sa zúčastnili 6 osôb. Zástupcovia nových členov SZŠJJ a to konkrétne dvaja zástupcovia klubu Športový klub BEST FITNESS Senec a traja zástupcovia klubu ŠK Brazílskeho ju-jitsu Martin a jeden zástupca GTG Partizánske.

Priebeh a obsahová náplň školenia bola identická ako pri prvom školení. V termíne 12.5. – 14.5.2023 prebehla všeobecná časť školenia a v termíne 26.5. – 28.5.2023 zase špecializovaná časť školenia. Jedinou zmenou oproti predchádzajúcemu školeniu bola povinnosť účastníkov získať certifikát ADEL – online e-learningový kurz WADA.

Školenia nakoniec zvládli piati účastníci a bol im vydaný certifikát o získaní odbornej spôsobilosti v športe – Tréner ju-jitsu I. kvalifikačného stupňa.

Gratulujeme trénerom Ivan Svítek, Ondrej Cetkovský, Juraj Schenk, Martina Sitárová a Martin Sitár k úspešnému absolvovaniu trénerského kurzu a želáme im veľa úspechov v ďalšej práci.

Miroslav Ševčík predseda SZŠJJ